1.SPECIÁL Motocykl československé výroby do obsahu 50 ccm a do roku výroby 1985. To co není v této kategorii vysloveně zakázáno je povoleno. Rám a podvozek: Rám může být libovolnou stavbou za podmínky, že bude použito původní nosné trubky od hlavy řízení k motoru včetně předního a zadního držáku motoru. Přední, zadní vidlice, jejich uchycení k rámu, pružící elementy mohou být libovolné. Kola a brzdy mohou být libovolné. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Kapoty, sedalo, řidítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné. Palivová nádrž je libovolná ale musí být schváleného typu a musí být opatřena patřičným standardním uzávěrem. Motor: Motor musí prokazatelně pocházet z původních motocyklů dané značky a typu. Za rozhodné se považuje použití původních karterů a vík motoru a zachování vizuální shodnosti s originálem. Hlava může být libovolná, návarky a jiné úpravy povoleny. Válec československé výroby do roku 1985 musí být dodržen!!! Jakékoliv úpravy válce při dodržení předepsaného vrtání a zdvihu viz. výše jsou povoleny. Počet kanálů není omezen. Typ pístu je libovolný. Je povoleno změnit systém sání a upravit víka motoru. Zapalování může být libovolné.

Převodové ústrojí: Je povoleno upravit převodovku libovolným způsobem včetně jejího ovládání. Je povoleno upravit spojku libovolným způsobem. Je povoleno použít jiné převodové poměry řetězových převodů (jiný počet zubů), kryt sekundární řetězu nemusí být namontován. Karburátor: Karburátor libovolné výroby. Libovolné může být i jeho připojení k válci. Je možno použít libovolný vzduchový filtr. Výfuk: Může být použito libovolného výfuku. Hl. technický komisař rozhodne s konečnou platností o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění motocyklu k závodu. Hlavní komisař je oprávněn nepřipustit motocykl k závodu, přestože bude splňovat všechny předepsané technické parametry, přičemž komisař posoudí provedení technických úprav nebo vybavení motocyklu jako nebezpečné pro zdraví jezdce, ostatních jezdců nebo diváků. Hlavní komisař nepřipustí k závodu motocykly, ze kterých budou unikat provozní kapaliny (benzin, olej) v nadměrném množství. Proti jeho rozhodnutí není odvolání. Pokud jezdec neprojde technickou přejímkou, bude mu vrácena jedna polovina startovného

2.KLASIK Motocykl československé výroby do obsahu 50 ccm a do roku výroby 1985. Motocykl musí být v původním provedení tak, jak byl originálně vyráběn a dodáván. Je vysloveně zakázáno přidávat k motocyklu další konstrukční a jiné prvky, pokud nebyly součástí konstrukce či příslušenství původně dodávaného výrobcem. To co není v této kategorii dále v odstavci povoleno je zakázáno. Rám a podvozek: Rám je zcela původní, bez jakýchkoli změn, bez jakýchkoli výztuh. Přední a zadní vidlice jsou zcela původní včetně jejich uložení. Kapoty, nádrž a osvětlení jsou původní. Osvětlení nemusí být funkční. Mohou být odstraněna zrcátka a sedalo může být upevněno ke kapotáži jiným, bezpečnějším způsobem. Přední blatník musí být originální. Řidítka, ovládací páčky brzd, spojky a řadicího mechanizmu mohou být libovolné, přičemž ale musí být zachován původní systém těchto prvků, tzn. zejména uložení řadičky, řidítek, táhlový event. lankový způsob ovládaní. Kola, brzdy, pružící a tlumicí jednotky musí být prokazatelně původní konstrukce a typu. Pneumatiky mohou být libovolné, nesmí však být opatřeny hřeby nebo jinak dále nebezpečně upravovány. Na modelech Pioneer 20 a 21 je povolen přední blatník z modelu Jawa Mustang ( některé modely J20 a J21 byly takto vyráběny i továrně ). Není však povoleno jakkoli originální přední blatník nebo tento povolený blatník z modelu Jawa Mustang upravovat vystřiháváním jejich částí a podobně. Motor: Motor musí být zcela původní konstrukcí, provedením i siluetou. Hlava a válec musí být zcela původní bez jakýchkoli úprav. Jedinou výjimkou je úprava válce výbrusem na maximální možnou míru udávanou originálně výrobcem. Je vysloveně zakázáno zvětšování chladících ploch, navařování a jiné úpravy žeber hlavy, válce a vík motoru. Musí být použito původního kontaktního zapalování. Převodové ústrojí: Převodovka musí být zcela původní konstrukce včetně jejího ovládání. Spojka musí být zcela původní konstrukce, zejména počet lamel a pružin. Je povoleno použít jiné převodové poměry sekundárního převodu (jiný počet zubů), kryt sekundárního řetězu nemusí být namontován. Karburátor: Karburátor musí být původní značky a typu. Rovněž originální musí být jeho připojení na válec motoru a systém sání. Může být osazen jinými tryskami . Je možno použít libovolný vzduchový filtr. Výfuk: Musí být použit původní výfuk a uchycení musí být shodné s originální verzí. Podmínkou je použití originální prvé části (kolene) výfuku, co do tvaru i délky, a to od válce až další následné části výfuku. Hl. technický komisař rozhodne o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění k závodu. Proti jeho rozhodnutí není odvolání!!

 

 

3.Kozí Dech Motocykl československé výroby do obsahu 50 ccm a do roku výroby 1985. Motocykl musí být v původním provedení tak, jak byl originálně vyráběn a dodáván. Je vysloveně zakázáno přidávat k motocyklu další konstrukční a jiné prvky, pokud nebyly součástí konstrukce či příslušenství původně dodávaného výrobcem.

o Stadion

o Babeta

o Jawa 550/555 Pařez